Lidmaatschap

Foto- & videoclub Loenen heeft ca. 40 leden, bestaande uit ca. 15 dames en 25 heren.

Lid worden?
Belangstellenden kunnen, na aanmelding bij de ledenadministratie, twee clubavonden vrijblijvend bijwonen.
(u kunt hiervoor ons contactformulier gebruiken)

De contributie bedraagt per kalenderjaar € 50,00 (1 januari – 31 december)
Indien u na aanmelding in het eerste lidmaatschapsjaar maar een gedeelte van het jaar lid bent, betaalt u een evenredig deel van het contributiebedrag.

Lidmaatschap wordt telkens stilzwijgend met 1 jaar verlengd, tenzij u minimaal 1 maand voor einde van het jaar heeft opgezegd.

Lidmaatschap opzeggen?
Opzegging dient te geschieden bij onze ledenadministratie uiterlijk 30 november van het kalenderjaar.

Betaalgegevens:
rekeningnummer: NL53 INGB 0005.6516.44
t.n.v. Foto- & videoclub Loenen te Maarssen