Welkom op de site van de Foto- en Videoclub Loenen

 

De Foto- en Videoclub Loenen is een vereniging van enthousiaste fotografen, waarbij zowel beginnende als gevorderde fotografen welkom zijn. Onze club heeft als doel om via allerlei activiteiten kennis en ervaring samen te brengen om daardoor betere en mooiere foto’s te maken. Elke 1e en 3e donderdag van de maand komen we bij elkaar en daarnaast zij er diverse activiteiten om de leden zoveel mogelijk met elkaar in contact te brengen. Het samen ondernemen van fotografie-uitjes en activiteiten heeft voor ons toegevoegde waarde.

Onze clubavonden zijn afwisselend, gezellig en leerzaam. Diverse onderwerpen komen aan de orde, zoals macro, architectuur, natuur en portret. Clubleden kunnen aangeven welke onderwerpen ze graag op het jaarprogramma zien.

Op de clubavonden bespreken we elkaarsfoto’s. Een aantal keren per jaar is aan een opdracht een wedstrijd gekoppeld. Voor de winnaar is er een fles wijn. Het bespreken van foto’s doen we op afwisselende manieren, maar steeds opbouwend en met de bedoeling om van elkaar te leren.

Sommige avonden zijn doe-avonden, waar we gezamenlijk zeer afwisselende opdrachten of technieken oefenen of uitvoeren. Daarnaast wordt een paar keer per jaar een ervaren fotograaf uitgenodigd, die door zijn werk te bespreken ons inspireert om goede foto’s te maken.

Er zijn meerdere mogelijkheden om in kleinere groepen samen op stap te gaan om je te verdiepen in een bepaald onderwerp. Door leden wordt met een zekere regelmaat workshops over fotografie of het bewerken van foto’s verzorgd.

Jaarlijks hebben we een clubuitje, dat in mei plaats vindt als afsluiting van het seizoen.

Wil je een keer een clubavond te bezoeken, dan is dat mogelijk.

Zie voor meer informatie hierover op de website bij Clubinfo.

Aanpassing clubavonden vanwege Covid 19.

Ondanks dat er momenteel geen fysieke clubavonden kunnen zijn, blijven we actief. Via Skype organiseren we digitale clubavonden. Daarnaast hebben we in kleine groepen opdrachten die we buiten kunnen doen. Er zijn alternatieve bezigheden, zoals een carrousel over een bepaald onderwerp of specifieke foto’s over de coronaperiode.

Als de situatie verbetert, zal er op de 1e vrijdag van de maand een grotere ruimte worden gehuurd in ‘t Web in Loenen, zodat er voldoende afstand kan worden gehouden. Op de andere avond (de 3e donderdag van de maand) wordt er via Skype een clubavond gehouden.