Over molens in de Vechtstreek

T/m 15 september 2019 in het Vechtstreekmuseum:


Interieur Korenmolen ‘De Vriendschap’ in Weesp

Tentoonstelling WIND, WATER, WIEKEN EN WERK
Eeuwenlang waren molens dominant aanwezig in het landschap en het stedelijk gebied. Molens speelden een belangrijke rol in de waterhuishouding, industrie en voedselvoorziening. Aan het einde van de 19e eeuw stonden er naar schatting nog ruim negenduizend molens in Nederland. Nu staan er nog ruim duizend molens fier overeind. Een fiets- of wandeltocht langs de molens in de Vechtstreek bevestigt dat er meer dan dertig molenaars zijn in de regio die de molens nog laten draaien.

In deze tentoonstelling staan achttien molens van Utrecht tot aan Muiden centraal. Verschillende molenaars hebben meegewerkt aan deze tijdelijke tentoonstelling over markante molens langs de Vecht. De molens worden belicht vanuit verschillende invalshoeken en worden getoond met behulp van prenten, schilderijen, objecten vanuit de molens en diverse foto’s van de Foto- en videoclub Loenen.

Meer informatie op de website van het Vechtstreekmuseum.