emotioneel fruit & tegengestelde beelden (van dezelfde locatie)

Naar aanleiding van een eerdere lezing is zijn er 2 opdrachten opgegegeven door Robert. Hieronder tref je nog een kort overzicht van zijn lezing met daarin handige tips.


www.robertvansluis.com www.eyefordetail.nl robert@eyefordetail.nl facebook.com/rvsphg

OPDRACHT 1
Het doel
Kennismaken met het sturen van de kijkrichting en de betekenis van de positie in het kader in geënsceneerde fotografie.

De opdracht
Kies uit de onderstaande lijst 2-3 woorden. Maak per woord 1 compositie die dit woord zo sterk mogelijk uitdrukt. De compositie maak je met een of meer stuks fruit als onderwerp. Het fruit moet je heel laten. Let bij je compositie op de plaatsing in het vlak en het sturen van de kijkrichting van de kijker.

Eenzaam
Macht
Saai
Agressie
Energiek
Verdriet
Verliefd
Of een zelfgekozen, andere emotie.

Ingezonden foto’s:

 

OPDRACHT 2
Het doel
Kennismaken met de begrippen balans, harmonie en dynamiek in reactieve fotografie.

De opdracht
Maak een wandeling in een stad. Fotografeer op verschillende plaatsen en probeer van iedere plek die je fotografeert 2 verschillende foto’s te maken.

De per plek geschoten set van 2 foto’s moet een tegenstelling laten voelen:
Balans / onbalans
Harmonie / disharmonie
Dynamisch / statisch
Duidelijke ordening / onduidelijke ordening

Probeer dit te bereiken door alleen de plaatsing van de elementen in je foto te veranderen en niet door per set 2 totaal verschillende dingen te fotograferen.

de ingezonden sets van 2 foto’s:


Portret / Reportage / Reisfotografie www.robertvansluis.com Lezingen / Workshops / Cursussen www.eyefordetail.nl

Samenvatting CompoSitie en Waarneming

Compositie
het geheel van keuzes en ingrepen die een fotograaf maakt om door vorm en ontwerp inhoud zichtbaar te maken.
goede foto
de vorm- en ontwerpkwaliteiten van de foto passen bij de boodschap van de fotograaf. De kijker begrijpt daardoor de boodschap.
Compositie en waarneming bestaan uit: maker-foto-kijker
De maker en de kijker delen het proces van waarneming.

Waarneming
Figuur t.o.v. achtergrond
Scherpte
Contrast
Obstakels
Verbeelding

Gedeeld door maker en kijker
Ogen
Hersenen
Zoeken naar herkenning
Scannen
Gestalt (nabijheid, gelijkheid, continuïteit, afsluiting)

(mogelijk) niet gedeeld door maker en kijker
Links- of rechtshandigheid
Cultuur / nationaliteit
Verbeeldingskracht
Gezichtsvermogen
Werking van het brein
Leeftijd
Geslacht
Visuele geletterdheid Intelligentie / opleidingsniveau Persoonlijkheidstype
Linker- of rechterhersenhelft Smaak

Verschillende compositieregels
Regel van Derden
Gulden Snede
Fibonacci Reeks
Diagonaal Methode
Gulden Driehoek
Meetkunde is vaak minder sterk dan gevoel

Visueel gewicht
Emotie vóór alles
Menselijke figuur / gezicht / ogen / kijkrichting Scherp vóór onscherp
Herkenbaar vóór minder herkenbaar
Helder vóór donker
Groot vóór klein
Warme vóór koel
Verzadigd vóór onverzadigd Schuin/perspectief vóór plat
Leesbare tekst vóór patroontekst
Patroon doorbreking
Voldoende contrast

Kleur
Algehele kleurbeeld bepaalt de sfeer (vergelijk Teletubbies met Harry Potter)
Warme kleuren vóór koude kleuren
Als een foto geen duidelijk kleurontwerp heeft, dan moeten vooral de vormtekens het ‘leiden van de kijker’ doen

Complementaire kleuren voor contrastrijk beeld
oranje-blauw
rood-groen
paars-geel

Split-complementaire kleuren voor meer nuance
bijvoorbeeld oranje tegen paars/blauw

Extra stevig contrast
primaire kleuren: rood-blauw-geel

Iets minder stevig
secundaire kleuren: oranje-green-paars

Nog minder stevig
tertiaire kleuren: oranjegeel-blauwgroen-roodpaars
tertiaire kleuren: geelgroen-oranjerood-paarsblauw

En nog minder stevig
analoge kleuren, bijv. oranjerood+rood+paarsrood of
oranjegeel+geel+geelgroen+groen

En nog weer minder stevig
monochroom: diverse tinten van 1 kleur

Symbolische waarde van plaatsing in het kader
Het midden of de rand

midden: isolatie of belangrijkheid
midden: plek van spanning tussen de randen rand: toekomst of verleden
rand > midden: van richtingloos naar gericht

Hoog en laag
hoog: hemels
opkijken of neerkijken
hoog: obstakel waar je doorheen moet hoog: duikplank naar beneden

Symmetrie of asymmetrie
symmetrie is rust of statische spanning asymmetrie is dynamische spanning ertussenin nodigt uit tot vergelijk

Andere tekens
Scherpte / onscherpte Bewegingsonscherpte

Symbolische invloed van het kader zelf
afstand tot de kaderrand
onderdrukkend
relatie met buitenwereld
binnen het beeld houden

 Samenvattend

Compositie tip #1
Bepaal wat je boodschap is en aan wie je die wilt richten.

Compositie tip #2
Orden de elementen in dienst van je boodschap. Verwijder storende elementen.

Compositie tip #3
Leid je kijker door de foto op een manier die je boodschap ondersteunt.

Compositie tip #4
Gebruik een kleurontwerp dat past bij je boodschap. Verwijder storende kleuren.

Compositie tip #5
Ken en gebruik de symbolische waarde van de plaatsing en de vormtekens in je foto.

Tekst © Robert van Sluis