Wedstrijd “Beeld(en)”

De beoordeling was dit keer geheel anders. “klassikaal” werden ons zeer kort in een slideshow alle foto’s getoond.

Hierna dienden de aanwezige leden de vraag op het eerste uitgedeelde formulier te beantwoorden. Na elke herhaalde korte vertoning van de foto’s werden ons telkens nieuwe vragen voorgelegd. Vragen over kleur, compositie, standpunt, verbetertips enz. enz. Aan het eind werd er aan de aanwezige fotograaf gevraagd, om wat meer uitleg bij zijn/haar foto te geven en eventuele vragen te beantwoorden.

Met deze “wedstrijd” is er geen winnaar bepaald.

Al met al een zeer inspirerende en leerzame avond. Onderstaand de foto’s in volgorde van de slideshow zoals op de clubavond getoond. Foto 2 is eruit gehaald, deze behoorde niet bij deze inzending. Ernaast zie je de afbeelding zoals deze op basis van opmerkingen door overige leden zou kunnen worden bewerkt. Dit betekent niet dat dit de enige juiste bewerking is. Elke fotograaf heeft natuurlijk altijd de vrijheid zijn of haar foto zo te bewerken als deze dat uiteindelijk wil tonen.