20 januari Skype clubavond

Op deze clubavond komen de volgende onderdelen aan de orde:

* Het oog van de Meester : Intro/groepsindeling  (Francien)
* Foto van de Maand            : Jaaroverzicht 2021  (Eric)
* Fotobewerking                    : 2 voorbeeldfoto’s RonN opnieuw bewerken – deel 2
                                                          PP presentatie en fotografen verklaren welke bewerkingen ze
                                                          achtereenvolgens hebben toegepast en met welk programma.

* De Portfolio van clublid EllyL wordt verschoven naar een avond
   waarop wij weer fysiek in ’t Web aanwezig mogen zijn volgens de corona-regels.