Evaluatie jaarprogramma 2016

EVALUATIE  jaarprogramma 2016

Wat vond je van de opzet van het jaarprogramma?
(afwisseling in: workshops – wedstrijden – gastfotografen – matches)

goed   14x
voldoende 1x
moet anders
nvt  1

Suggesties voor opzet jaarprogramma:

 • Foto-tentoonstellingen bespreken op de clubavonden; leven van fotograaf geeft toevoeging op je eigen manier van fotograferen.
 • Fotografische wandeling: bijv. Heidestein (Zeist), Beerschoten, Ooostvaardersplassen.
 • Creëer ruimte voor terugkoppeling. Fotografen aan de slag met hun feedback (photoshop of terug naar de plek)
 • Misschien i.p.v. werkgroepen workshops organiseren
 • Op vergelijkbare wijze verdergaan: gastsprekers, zelfwerkzaamheid, eigen inbreng en opdrachten.
 • Een groep straatfotografie starten
 • Gelukkig krijgen we nieuwe leden. Schenk hier apart aandacht aan. Soort inwerkprogramma; 1. Bijv. kruk en krekdag  2. Vragen wat ze willen leren en daar een programmaatje voor maken
 • Elk jaar vanuit de fotoclub een jaarboek maken. Dan houden we in beeld vast wat we gedaan hebben. werkgroepje voor benoemen.
 • Een eerste indruk van het jaarboek wordt dan op de nieuwjaarsreceptie gepresenteerd.
 • Speciale aandacht voor maatschappelijke betrokkenheid van onze club. Kan tot uiting komen in bijv. portretten; bewoners Kampje; beursvloeractiviteiten.

  1. Spraken de foto-opdrachten je aan (voorwerp uit de keukenla; opdrachten Robert – verlichting – pareidolie – harmonie/harmonieus)

ja  5x
niet allemaal  8x
nee  0x
nvt  3x

Suggesties voor foto-opdrachten:

 • Houd het divers.
 • Foto maken n.a.v. een thema.
 • Ontwikkelproces naar uiteindelijke foto aandacht geven.
 • Onderwerp weer duidelijk aangeven.
 • Opdracht met voort ieder eenzelfde sluitertijd/diafragma.
 • Zelfde onderwerp met meerdere sluitertijden/diafragma.
 • Concrete opdrachten (geen ingewikkelde naam)
 • Criteria van Robert erg uitgebreid
 • Portret mede-clublid (ook mooi voor voorgestelde jaarboek)
 • Serie van 4 van bijv. gebeurtenis, straattafereel
 • Lezing fotograaf over bepaald thema; daarna thema als opdracht en fotograaf terugvragen als jurylid
 • Thema’s werkgroepen: portretten bewoners ’t Kampje of ander verzorgingshuis
 • Dat een opdracht mij niet aanspreekt geeft me ook wel een uitdaging
 • Het is de kunst om binnen het thema te blijven: het begint soms een sport te worden om al te creatief met het thema om te gaan (out of the box).
 • Er moet ook aandacht zijn voor de ‘basis’ voor minder ervaren leden

 1. We hebben 2 gast’fotografen’ gehad (An Derkx en Robert van  Sluis). Vind je 2 gastfotografen per jaar voldoende?

ja   14x
teveel 0x
te weinig 0x
nvt 2x

Suggesties voor gastfotografen:

 • Iemand van de foto/filmacademie
 • Opzet zoals bij Robert van Sluis
 • Rineke Dijkstra
 • De nadruk moet er wel op liggen dat wij als club blijven fotograferen
 • Graag tips van gastfotografen. Voorbeelden van moeilijke lichtomstandigheden en hoe dit is opgelost; voorbeelden van effecten die je kunt bereiken met speciale camera-instellingen. Kom met fotografie-opdrachten waar wij onze tanden in kunnen zetten.

 1. We hebben op verschillende manieren naar foto’s gekeken:

In kleine groepjes met ons bespreekformulier, met punten-waardering, met individuele notaties  en gezamenlijke bespreking.

Ik vind de afwisseling:
fijn   12x
niet fijn  1x
nvt 3x

Suggesties voor fotobesprekingen:

 • Fijn; zo houden
 • Fijn; digitaal kun je alle mogelijkheden/ opties  laten zien die je had; welke bewerkingen heb je gedaan om tot eindresultaat te komen
 • Geen wedstrijden meer doen m.u.v. WK-trofee__> ‘betere’ fotografen gaan daardoor wellicht ook meer uitdagingen aan in het experimenteren met opdrachten; komt de club ten goede
 • Afwisseling is fijn; steeds een andere invalshoek voorkomt routine voorkomen; zo houd je de mensen erbij en voorkom je dat het alleen maar luisteren wordt
 • Centraal bespreken; op-en aanmerkingen van allen horen
 • De afwisselend maakt het ‘spannend’ hoe er op een avond beoordeeld gaat worden; ik leer veel van onderlinge discussie; hoe anderen naar mijn foto kijken; daar doe ik mijn voordeel mee
 • Bespreekformulier was te bewerkelijk
 • De suggesties mogen wat explicieter zijn (beginner)
 • Foto’s genummerd tonen met de beamer
 • Ieder heeft geeltjes en noteert op geeltje het nummer van de foto en de opmerkingen over:
 • * wat spreekt mij aan
 • * verbeterpunten
 • Iedere fotograaf krijgt alle opmerkingen van alle collega’s
 • Daarna groepsbespreking met de totale groep. Hier ook: wat is goed en wat kan beter, maar nu met discussie

 1. Hoe vind je dat de foto’s aangeleverd moeten worden:

alleen afgedrukt  0x
alleen digitaal  3x
combinatie van beide  13x

Suggesties voor aanlevering foto’s:

 • Vrije presentaties (formaat en de omlijsting loslaten)
 • Meerdere foto’s in mapje met naam (situatie waaronder de foto is genomen; keuze probleem)
 • Afgedrukt alleen bij bespreking in kleine groepjes
 • Afhankelijk van de manier van bespreken; per opdracht bekijken (meerdere malen genoemd)
 • Van te voren digitaal aanleveren i.v.m. de organisatie van de avond
 • Alleen digitaal vanwege onze mooie installatie; afgedrukt komt op afstand niet goed over; wel bij groepjes besprekingen afdrukken
 • Misschien eens formaat 30×45
 • Kan er ook een variatie worden ingebracht
 • Digitaal sowieso, willen we ze op de website kunnen plaatsen en dat is tegenwoordig een vereiste (denk ik).
 • Idee: je zou erover na kunnen denken om met een laptop per groepje te werken, dan kun je ook uitsnede aanpassen of kleuren e.d. om die onderling te bespreken. (en daarna klassikaal via de beamer )
 • Het is wel handig dat (lang) van te voren bekend is hoe de foto’s aangeleverd moeten worden

 1. Wat vond je van het club-uitje naar Hilvarenbeek?

sprak me aan     9x
goede dag  4x
sprak me niet aan 1x
nvt  4x

Suggesties voor een club-uitje:

WEEKJE BONAIRE!!! (zonsondergang-en opkomst)

 • Foto-museum
 • Met 2 momenten waarop we bij elkaar komen i.v.m. de sociale aspect van  de groep naast het fotograferen
 • Apenheul 2x
 • Excursie Oostvaardersplassen met Staatsbosbeheer
 • Excursie door Naardermeer met boten
 • Strand
 • Grachtengordel
 • Industrieterrein
 • Winkelcentrum
 • Schiphol
 • Diverse openluchtmusea
  Heel erg leuk, maar ik miste een beetje het groepsgevoel. Het was meer dat iedereen dingen ging doen waar zijn/haar interesse lag. Daarnaast was het foto’s maken op de achtergrond.
 • Sprak me niet zo aan, maar ik heb een goede dag gehad; ik heb me uitstekend vermaakt.

Dit wil ik ook nog even kwijt:

* De ‘papierwinkel’ om alles vast te gaan leggen met je ter beschikking gestelde foto, spreekt me niet aan. Ik ben hobbyist en als mijn foto ergens wordt gepubliceerd vraag ik om naamsvermelding. En dat vind ik prachtig.

* Enkele keren een mooie expositie gezien van enkele leden in Breukelen-Noord. Publiceren wij nooit meer met de gehele club? Bijv. leden vragen hun beste foto in te leveren of de foto’s van de onderlinge wedstrijden te publiceren?

* Is het een idee om, als een clublid het hiermee  eens is, om bij het smoelenboek contactgegevens te zetten?

* Een foto te maken waarbij je moet denken hoe deze foto te maken zoals ‘geluk’ ‘rood ‘  ‘water’ etc.

* Discussie over: hoeveel fotoshoppen tolereren we bij wedstrijden? Staat fotograferen met de mobiel op een even hoog niveau als met de camera? Waar komen we terecht met fotografie?

* We kunnen onze mooiste foto presenteren en toelichten

* Graag fototechnieken willen leren als: time-laps en startrails enz. . Misschien iets voor een gastspreker.

* Meer aandacht voor het aspect filmen (foto-en filmclub)

* Niet teveel opdrachten vanuit de beursvloer meenemen; het zijn altijd maar een paar fotografen die de opdrachten uitvoeren

* De fotoclub is voor mij een goede stimulans om met fotograferen bezig te zijn. Persoonlijk vind ik het jammer dat ik niet altijd positief kan reageren op alles wat er speelt door tijdgebrek en andere hobby’s. Dank voor al jullie inzet.

*   Programma per avond is soms wel erg vol

Veel complimenten en bedankjes aan ons adres!!

Waarvoor zeer grote dank!

Dit wil ik nog even kwijt:

Ik vind dat jullie enorm goed je best hebben gedaan, en dat het steeds weer verrassend was. Voor mij is het ook een avond gezelligheid, waar ik mogelijk nog iets kan leren. Maar ook dat je gezamenlijk optrekt, beoordeeld, nadenkt, om dan ieder voor zich er iets van op te steken en er beter van te worden. Hopelijk wordt het volgend jaar net zo goed en gezellig!!

Zelf zou ik nog meer portfolio’s willen zien van anderen. Ook zou ik het leuk vinden als er meer techniek aan bod zou komen, maar dan door de “ niet standaard” leden. Al denk ik dat dit moeilijk is.

Voor volgend jaar zou ik als een programma onderdeel: “keuzes voor een (serie) presentatie” naar voren willen brengen.

Ik heb tijdens onze werkgroep gemerkt, dat de leden in onze groep hier eigenlijk nog geen ervaring mee hadden, waar ze op moeten letten.

Mocht ik nog meer dingen weten dan laat ik je dat nog apart weten.

We worden als leden gehoord en dat vind ik heel belangrijk.

Er is voor ieder een vriendelijk woord over de ingezonden foto.

De medeleden zijn heel plezierig.

Fijn dat je naar eigen mogelijkheden of wensen kunt meedoen met veel of weinig activiteiten.

Nogmaals heel erg goed gedaan afgelopen jaar!!!!

Vanuit bestuur: ook aan jullie terug!!

Hartelijk dank voor je medewerking!!!
Groetjes,

Johan, Ron, Fred, Manon, Marion