Lidmaatschap

 

Foto- & videoclub Loenen heeft ca. 40 leden.

Lid worden?
Belangstellenden kunnen, na aanmelding bij de ledenadministratie, twee clubavonden vrijblijvend bijwonen.
Meteen lid worden kan HIER.

De contributie bedraagt per kalenderjaar € 60,00 (1 januari – 31 december)
Indien je na aanmelding in het eerste lidmaatschapsjaar maar een gedeelte van het jaar lid bent, betaal je een evenredig deel van het contributiebedrag.

Lidmaatschap wordt telkens stilzwijgend met 1 jaar verlengd, tenzij je minimaal 1 maand voor einde van het jaar hebt opgezegd.

Lidmaatschap opzeggen?
Opzegging dient te geschieden bij onze penningmeester uiterlijk 30 november van het kalenderjaar.

Betaalgegevens:
rekeningnummer: NL53 INGB 0005.6516.44
t.n.v. Foto- & videoclub Loenen.