Mysterieus

Iemand is mysterieus wanneer hij of zij moeilijk te doorgronden is. Die persoon is raadselachtig en houdt veel voor zichzelf. Dingen of zaken kunnen ook mysterieus zijn. Denk aan: raadselachtig, duister, griezelig, geheimzinnig, onbegrijpelijk, ondoorgrondelijk, schimmig, onverklaarbaar. Je kunt kiezen voor een onderwerp dat mysterieus is. Maar je kunt ook een alledaags voorwerp mysterieus maken door de te spelen uitvoering, techniek of beeldbewerking.

Winnaar: Ad

Genomineerden:


Alle inzendingen: