Verslag lezing Robert van Sluis

Op 21 april j.l. was het weer de beurt aan portret-, reportage- en reisfotograaf Robert van Sluis uit Lent bij Nijmegen. De clubleden die hem eerder hebben meegemaakt zullen hem nog wel herinneren als een hele prettige en duidelijke verteller en de andere leden zullen inmiddels die mening m.i. zeker wel gaan delen.

Marion verraste de 25 aanwezige clubleden én Robert met een warm welkom in het Chinees (“Ni hão!”), alsmede een paar zinnen die hij prompt vertaalde. Het bleek dat Robert tijdens zijn vele treinreizen Chinees studeert en daar wist Marion, door een terloopse opmerking van hem, vanaf. Een leuke binnenkomer voor onze gast!

Na deze verwelkoming liet hij in woord en beeld horen en zien betreffende ‘waarneming’ en ‘compositie’ in de fotografie. Middels héél veel vragen met bijbehorende foto’s betrok hij de aanwezigen bij zijn uiteenzetting. Eén van die vragen was: “Wat neem je het eerst waar op een compositiefoto met o.a. mensen?” Antwoord: “Uit onderzoek is gebleken dat men bijna altijd eerst naar (vooral de ogen van) mensen kijkt en dan pas naar andere dingen op de foto”. Wellicht omdat de kijkers óók mensen zijn (!!??).

Het vervolg op zijn optreden is op 1 september, de eerste clubavond na de zomervakantie. Op die avond zal hij de opdrachten, die hij de clubleden heeft opgegeven, beoordelen. De opdrachten zijn ‘waarneming‘ en ‘compositie’. De ‘waarneming’ bestaat uit b.v. een wandeling door de stad. Fotografeer op verschillende plaatsen en probeer van iedere plek die je fotografeert twee verschillende foto’s te maken, waarmee je de tegenstelling laat zien in balans/onbalans, harmonie/disharmonie, dynamisch/statisch en duidelijke -/onduidelijke ordening.

De ‘compositie’-foto moet worden gemaakt met één of meerdere stuks fruit als onderwerp, waarbij vermeld dat het fruit wel héél moet blijven! Al met al een paar pittige opdrachten!

Uitgebreide informatie hierover en vooral ook véél prachtige foto’s zijn te vinden op zijn web-sites (www.robertvansluis.com en www.eyefordetail.nl). Op onze eigen web-site (www.fotovideoclubloenen.nl) staat ook de nodige informatie.

Deze avondvullende presentatie was weer erg leerzaam en mede hierdoor kunnen we met belangstelling uitzien naar de avond van de 1e september. Ik wens een ieder veel succes met de opdrachten!!!

Fred Heubel.